Флат 5 XL

Характеристики

Дължина: 457 мм

Ширина: 510 мм

Тегло: 6,55 кг.

Брой единици / кв.м .: 5,4 бр.

Полезна дължина: Разстояние между летвите 340 - 390 мм

Брой единици на лм: 2

Минимален наклон на покрива 35% - 19º (*) 
Полезна ширина 476 mm 
Информация за палети: 152 единици / 1.023 кг. 
 

FLAT-5XL е друг пример за иновации, развитие и усъвършенстване на нашите продукти, които заедно с изключителната ни технология за покрития BorjaJET могат да превърнат невъзможните мечти на архитектите в реалност. Най-голямата керамична керемида, правена някога.

Приблизителни стойности : Ако покривните керемиди са инсталирани на летви, полезната дължина трябва да бъде изчислена на място. Възможно е отклонение от ± 2% върху размерите на покривните керемиди съгласно UNE-EN 1024.

(*) В зона 1 (защитена зона), подредена в оформена с водонепропускаем ламинат и разстояние от бамбук от 340 мм върху пола до 6,5 м. 

Проверете панела с размери според дължината на покрива и географския район съгласно UNE-EN 136020.

Потърсете ни, ние ще се радваме да бъдем полезни
Email:
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Instagram Social Icon

Tel: +359 892 456 050

Услуги
Над 100 години история в производството на керемиди

- Посещение

- Изчисление на покрив

- Писмена гаранция

  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Instagram Social Icon