top of page

ТБ 12

Характеристики

Дължина: 43.9 см.

Ширина: 26,0 см.

Тегло: 3.15 кг.

Брой единици / кв.м: 12.8 керемиди

Полезна дължина: 37,0 см. / 38,0 см.

Брой единици на лм за изравняване: 5 керемиди

Минимален наклон: 30% - 17º (*) 
Полезна ширина:  20,5 см 
Минимално припокриване:  5.5 см

Максимално припокриване : 6.9 / 5.9 см
Тегло на кв.м .:  40 кг 
Хидроизолация:  дишаща мембрана 
Дървени летви на кв.м: 2,7 
Керемиди в палет: 240 единици. / 755 кг. // 248 единици. / 780-800 кг. 
Минимална поръчка: 5 керемиди

Благодарение на тяхната естетическа и архитектурна гъвкавост, S-interlocking са най-често използваните керемиди  на всичките пет континента.

TB-12 е класическият формат на Tejas Borja, която възпроизвежда визията на най-разпространената едноулучна кекеремида с множество прекъсвания, специално проектирана за здраво сглобяване.

С 12 единици в кв.м ТБ 12 са най- популярния модел в момента, които се използват най - вече в ниското строителство.

Сертифицирани характеристики: Структурни грешки, геометрични характеристики, устойчивост на здравина при огъване, непромокаемост, устойчивост на замръзване за всички продукти, направени с червена смес. AFNOR Сертификация: 11 rue Francis de Pressensé // 93571 LA PLAINE SAINT-DENIS CEDEX //www.marque-nf.com

Приблизителни стойности: Ако покривните керемиди са инсталирани на летви, полезната дължина трябва да бъде изчислена на място. Допуска се отклонение от ± 2% върху размерите на  керемиди съгласно UNE-EN 1024. 
Тип: Двойно странично припокриване и двойно дължинно припокриване. Монтажът трябва да е в съответствие с Кодекса за проектиране и изграждане на покриви с керамични керемиди за района и спецификациите на Tejas Borja. 


Цветово предложение

Centenaria 
Фоска
bottom of page